Monday, December 7, 2009

E-Lokshahi Din

दैनंदिन ई-लोकशाही दिन
www.Kolhapur.nic.in
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाने दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरावर दर बुधवारी तालुका स्तरावर लोकशाही दिन संपन्न होतो. त्यावेळी सर्व विभागप्रमुख हजर असतात व त्याच्या समवेत चर्चा करुन नागरिकांची समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो व साधारणपणे एका महिन्यात त्याचे निराकारण केले जाते.
पण त्यासाठी नागरिकांना दूर दूर गावातुन जिल्हा वा तालुका मुख्यालयी यावे लागते व त्यासाठी वेळ व प्रवास खच त्याना द्यावा लागतो. पुन्हा जिल्हा व तालुक्यातील गांवाची संख्या व नागरिकांची सख्या पाहता एक दिवस कमी पडतो. पुन्हा अधिका-यांची वेळ मर्यादा – तीन चार तास पहाता साधारणपने पन्नास ते पच्याहत्तर नागरिकाच्या तक्रारी निटपणे ऐकता येतात. यामुळे सवाचे समाधान होऊ शकत नाही.
त्यावर नवा अभिनव् तक्रार निवारणाचा व चोख समाधनाचा उपाय म्हणजे कोल्हापुर जिल्हाधिका-यांची “दैनंदिन 'ई' लोकशाही दिन" उपक्रम होय. येथे आपण दररोज केव्हाही आपली तक्रार नोदवु शकता, गा-हाणे मांडु शकता, सुचना व माहीती जिल्हा प्रशासनास देऊ शकता, ते ही आपलं गाव न^ सोड्ता. यामुळे आपला वेळ व प्रवास खर्च वाचणार आहे. पण त्याही पेक्षा आपण केलेल्या तक्रारी बाबत अधिकारी काय करतात हे ही आपण पाहु जाणु शकणार आहे. ते शक्य होणार आहे ईलेक्ट्रोनिक माध्यमाद्वारे इंटरनेट व ई-मेल द्वारे.
दैनंदिन ई लोकशाही दिन म्हणजे काय ?
कोल्हापुर जिल्हाधीकारी कार्यालयाची वेबसाईट संकेतस्थळ आहे. त्याचा पत्ता आहे.
या पत्यावर कोणताही नागरिक भेट देऊ शकतो व ई लोकशाही दिन या आयकॉनवर क्लिक करुन तेथे आपली तक्रार, गा-हाणे वा सुचना नोदवु शकतो. आणि ई मेल द्वारे पाठवू शकतो.ज्याच्याकडे सगणक व इटरनेट ची सुविधा उपलब्ध नाही. ते गावात सुरु झालेल्या किवा होणा-या ई महा सेवा केंद्रावर किवा कोण्त्याही सायबर कँफेवर जाऊन तेथील चालकाच्या मदतीने ई मेल द्वारे आपली तक्रार नोंदवु शकतो. आपणास दुस-या दिवशी म्हणजे 24 तासात त्याची पोहोच मिळु शकते.
जिल्हाधिकारी कोल्हापुर कायर्यालयात एक खास सगणक विभाग दररोज दहा ते सहा कार्यरत असेल व त्याचा इटरनेट चालु असेल. आपला ई मेल या काळात आल्यास तात्काळ तो दिसेल व त्याची त्वरेने पोहोच अवघ्या एका तासाच्या आत दिली जाईल. जर नागरिक दहा ते सहा वेळेच्या व्यतिरिक्त ई मेल व्दारे तक्रार नोदवणार असतिल तर दुस-या दिवशी त्याना पोहोच मिळेल.
तसेच प्रत्येक ई मेल मधिल तक्रार लशात घेवुन ती संबंधित अधीकारी कार्यालयाकडे सुस्पष्ट आदेशासह पाठवली जाईल व तक्रादाराचे काम केव्हा पुण होईल याची एक तारीख दिली जाईल. त्या तारखेस संबंधित अधिकारी तक्रारदारास ई मेल द्वारे उत्तर पाठवतील, तसेच टपालानेही उत्तर त्याच्या पत्यावर पाठवतील. आणि त्याचे पुण समाधान होईल अशा पध्द्तीने कार्यवाही केली जाईल.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामाफत दररोज याचा आढावा घेतला जाईल व संबधीत अधिका-यांना ई मेल द्वारे स्म्ररणपत्र पाठवले जाईल. तसेच दर महिन्याच्या नेहेमिच्या लोकशाही दिनाच्या वेळी आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक नागरीकास आपल्या तक्रारीची सदस्थिती पहायला मिळेल.
हा अभिनव नागरिकांच्या सोईचा उपक्रम दिनाक 7 डिसेबर 2009 च्या लोकशाही दिनापासुन सुरु करण्यात येत आहे. याची माहिती सर्वांना व्हावी म्हणुन एक माहितीफलक प्रत्येक तहसिल, पंचायत समिती व सर्व जिल्हा तालुका उपविभागीय कार्यालयात लावला जाईल. तसेच प्रत्येक गावाच्या ग्रांमप्चायत व तलाठी कार्यालयात लावला जाईल.तरी नागरीकानी ई लोकशाही दिन उपक्रमाचा फायदा घ्यावा व गावातुन तक्रार नोदवुन आपला वेळ खर्च वाचवावा. आम्ही असे अभिवाचन देतो की आपला प्रत्येक ई मेल तकारीचे 100 % निवारण होण्यासाठी सर्व संबधित अधिका-याकडे पाठपूरावा करु.

20 comments:

 1. Congratulation Sir,Deshmukh and Thanks for the creating the Blog

  Pandhari Sawant

  ReplyDelete
 2. This is really nice to know that we can directly connect with you through internet.

  Thank You very much for starting this blog.

  ReplyDelete
 3. Congrats Deshmukh Sir,
  Let me wish you a VERY HAPPY NEW YEAR 2010.
  This is really innovative project ever in the country.I wish all the best for this.
  Sir,we wish more new innovative plans in new year and in your tenure and I hope all this will stands as a model for other cities as KOLHAPUR MODEL.

  Thanking you and warm wishes.

  Vijay Oswal

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. देशमुखसाहेब,
  ई-लोकशाही दिनाच्या क्रांतीकारी निर्णया बद्दल आपले हार्दीक अभिनंदन.
  यामुळे जनतेचा वेळ, पैसा, इंधन, कागद तर वाचणार आहेच. त्याशिवाय जे मानसिक समाधान व दिलासा मिळणार आहे ते अनमोल आहे.
  आपले सर्व सहकारी व इतर संलग्न कार्यालये या उपक्रमात मनापासून (!) सहभागी होतील व आपले प्रयत्न सुफळ संपूर्ण होतील अशी खात्री वाटते.
  हार्दीक शुभेच्छा व धन्यवाद.

  ReplyDelete
 6. great sir may god bless you and all the kolhapuris with a healthy body and a peaceful soul.

  ReplyDelete
 7. Deshmukh sir,

  I lived in Shahuwadi tashil (altur village) so many people in my village uneducated. people not information about rural schemes.

  Thank You very much for starting this blog.

  ReplyDelete
 8. photo of mahalaxmi ????
  AS per IPC ?????

  ReplyDelete
 9. I have given complaint through "E-LokShahi Din" on 22/23 February 2010. Then I have follow up of the application by another letters.But no respose still today...?
  Please do the needful.

  Yours Sincerely,
  Shankarrao L. Patil

  ReplyDelete
 10. Dear Sir,
  Knowing what elected representatives of the public do and have been doing can add up to public vigilance.
  Is it feasible to have a local channel to transmit MNP meeting telecast and a phone-phone QA session with common public.

  ReplyDelete
 11. Congrats Sir, I am very happy to see that the Govt Sector is thinking and ACTING on this line. I have certain ideas/suggestions here...
  1) Ur office has made the process of lodging the complaint easy, but what about the feedback and the complaint reddressal. The Complainant should be able to track his application from desk-to-desk without approaching your office in person.He should know which Branch of Ur office is concerned (Marked), when was his application sent to that branch, which Sankalan will put up the file to the Officer, when was it put up and what action is taken by the office, This will not only save the complainant's time, energy and money but also your office employee's time in attending the complaint. Increase the efficiency level and help curb malpractices
  2)The supervisory officers will be able to handle the cases(tapal) on FIFO basis, categorise the inward properly and prompt disposal of all complaints...If the internal distribution of Tapal is linked with this process ELECTRONICALLY, without human interference.

  ReplyDelete
 12. nice arrangement of compaint, & problem solving methout. wish you all the best sir.

  ReplyDelete
 13. amol pandit
  sir i am realy appreciated by ths facility, i hope all district should start this facility. thanks sir.

  ReplyDelete
 14. deshmuk sir congrulalion kolhapur collector gov deciplan good network pls reqvest for you kanjarbhat samaj devlop me your under help me sir pls contect me samaj devlop plan( mahesh nagarkar)

  ReplyDelete
 15. E-LokshahiDin is a one of the best facility.Now this facility is totally closed forever,i think so.Because under this facility i have submitted a complaint on 05.03.11.i have done feedback on 06.03.11,08.03.11,11.03.11,15.03.11&now on 17.03.11.But till today i have not informed the position of this complaint nor given a interim reply. S.L.Patil said......

  ReplyDelete
 16. mahesh nagarkar ich
  sir
  i am appeal me kpr collector is good network by kpr gov pls i am reqvest my complent not soul and not desication and not reply elokshahi plan not good working responsebal work and speed action complent quik reply and contact me
  9423276453

  ReplyDelete
 17. r/s no.of feedback done in E Lokshahi Din to persue my complaint submitted on 05.03.11.but it is displeasure that my complaint is not send to the officers concern nor i have informed what is the position of the complaint. next what have to done? i am totally confused where to go for the matter

  ReplyDelete
 18. It is been a quite a time since i have logged a complaint in E Lokashahi Din,i have shared a complaint on march05,2011 but still i am waiting for reply.During this timeframe there is neither interim reply nor action. I am really disappointed with kind of response from E Lokashahi Din.I am looking forward to get a reply from you during next 10days and in event of no reply to this comment,i would like to take hard steps to take the things in appropriate manner. I would appreciate if you could update me on this. slpatil

  ReplyDelete
 19. Is this e Lokshahi din facility still active...Pls give the link

  ReplyDelete